WORTEL

Omschrijving van de functie

Met deze functie bereken je de vierkantswortel van een getal.

De schrijfwijze van de functie WORTEL is als volgt:

figuur 1

Met de volgende stappen kun je deze formule zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

  1. Kies een cel waar je het resultaat wilt.
  2. Typ =WORTEL(
  3. Typ het getal waarvan je de wortel wilt trekken.
  4. Typ een ) om de formule af te sluiten.

Voorbeeld

Om de wortel van het getal 25 te berekenen schrijf je dus de formule =WORTEL(25) met als resultaat 5:

figuur 2

Een andere methode om wortel te trekken in Excel is door een cel te selecteren en daar deze formule in te vullen: =getal^0,5

In het bovenstaande voorbeeld met het getal 25 krijg je dan dus =25^0,5

figuur 3

Met deze methode kan je bijvoorbeeld ook derde- of vierdemachtwortels trekken.

De formule wordt dan:

Derdemachtswortel = getal^(1/3)

Vierdemachtswortel = getal^(1/4)

De formulebouwer

Ook bij deze functie kan je er voor kiezen om gebruik te maken van de formulebouwer.

Klik in de formulebalk op ‘’fx’’ en zoek in het venster op wortel.

figuur 4

Daarna zie je het volgende venster:

figuur 5

Je hoeft hier alleen het getal nog in te voeren waarvan je de wortel wilt trekken en daarna klik je op ”ok”.

Vraag en antwoord

Vraag: Trek de wortel van de volgende getallen: 32, 100, 160 en 750.