WERKDAG

Omschrijving van de functie

Met de functie WERKDAG kun je een datum berekenen dat een –x-tal dagen ligt voor of na een bepaalde datum. Bij de berekening houdt deze functie rekening met alleen maar werkdagen (dus maandag tot en met vrijdag). Eventueel houdt deze functie ook rekening met eventuele feest- en of werkdagen. Deze functie is dus uitstekend geschikt voor het berekenen van vervaldagen voor facturen, verwachte leveringstijden of het aantal dagen een opdracht moet zijn uitgevoerd.

De schrijfwijze van de functie WERKDAG is als volgt:

figuur 1

De functie WERKDAG heeft de volgende argumenten:

Begin datum De datum waar vanaf je de telling wilt doen.
Aantal dagen Het aantal dagen voor of na de begindatum. Een positief getal levert een datum op na de begindatum en een negatief getal levert een datum op voor de begindatum.
Feestdagen Een lijst van een of meer dagen die moeten worden uitgesloten van de werkkalender, zoals feestdagen en vrije dagen.

Met de volgende stappen schrijf je de functie WERKDAG:

  1. Selecteer de cel waarin je de uitkomst wilt tonen.
  2. Typ =WERKDAG(
  3. Typ de datum of een celverwijzing naar de datum waar vanaf je de telling wilt beginnen
  4. Typ een ; (een puntkomma)
  5. Typ een getal dat aangeeft hoeveel werkdagen voor of na de startdatum er zijn.
  6. Sluit de formule met een )
  7. Klik op enter

Voorbeeld

Stel je bent een meubelmaker en je krijgt op 20 maart 2019 een bestelling binnen voor het maken van een tafel. Je hebt met de klant afgesproken dat de tafel binnen 14 werkdagen wordt geleverd.

figuur 2

De formule wordt in dit voorbeeld dan =WERKDAG(B1;B2)

B1 verwijst hierbij naar de begindatum (20 maart) en B2 (14 werkdagen) naar het aantal werkdagen.

Zorg ervoor dat cel B4 staat ingesteld op datum in het lint:

figuur 3

De formulebouwer

Je kan er ook voor kiezen om dit met behulp van de formulebouwer te doen. Selecteer cel B4 en klik in de formulebalk op ”fx”:

Figuur 4

Zoek vervolgens in de formulebouwer op ”WERKDAG” en klik op ”functie invoegen”.

In het venster dat opent vul je bij ”begindatum”de datum (20-03-19) in of een celverwijzing naar de cel waarin de datum staat (cel B1).

Voor het argument ”aantal_dagen” doe je het zelfde. Je kunt hier 14 invullen of een celverwijzing (cel B2).

figuur 5

Vraag en antwoord

Vraag: Je hebt een factuur gestuurd naar een klant op 01-02-2019. De klant heeft 20 werkdagen om de factuur te betalen. Wat is de uiterste datum dat de factuur betaald moet worden?

figuur 6