WEEKDAG

Omschrijving van de functie

Met de functie WEEKDAG kan je zien op wat voor dag een datum valt. Zo kun je dus snel zien op wat voor dag je bijvoorbeeld jarig bent of op welke dag het oud en nieuw is.

De schrijfwijze van de functie WEEKDAG is als volgt:

figuur 1

De functie WERKDAG heeft de volgende argumenten:

Serieel getal     Voer hier een datum in. Het kan ook een verwijzing zijn naar een cel met als inhoud een datum.
Type resultaat     Dit argument is optioneel. Hier vul je een getal in dat bepaalt op welke dag de week begint. De waarde kan zijn leeg, 1 of 2.

  • leeg of 1: zondag is de eerste dag van de week.
  • 2: maandag is de eerste dag van de week.

Met behulp van de volgende stappen schrijf je deze formule:

  1. Selecteer een cel waar je de uitkomst wilt tonen
  2. Typ =WERKDAG(
  3. Typ een datum of selecteer een cel waarin een datum staat.
  4. Typ ; (een puntkomma)
  5. Typ een 1 (als de week op zondag begint) of een 2 (als de week op maandag begint)
  6. Sluit af met een )

Voorbeeld

Deze functie geeft als resultaat een getal tussen de 1 en 7.

1 staat hiervoor de eerste dag van de week , 2 voor de tweede dag, 3 voor de derde dag, etc.

Als je dus bij type resultaat een 1 hebt ingevoerd en het uiteindelijke resultaat is een 3 dan valt de datum dus op een dinsdag. Heb je bij type resultaat een 2 ingevoerd dan staat een 3 voor een woensdag.

Als je hebt gekozen dat maandag de eerste dag van de week is, dan valt 6 juni 2019 op een donderdag (de 4e dag van de week):

figuur 2

De formulebouwer

Je kan er ook voor kiezen om deze formule te schrijven met behulp van de formulebouwer.

Selecteer cel B2 en klik in de formulebalk op ”fx”:

figuur 3

Zoek vervolgens in de formulebouwer op ”WEEKDAG” en klik op ”ok”.

figuur 4

Bij serieel-getal vul je de datum of celverwijzing in, in dit geval cel B1.

Bij type_getal vul je 1 of 2 in, afhankelijk van wanneer je wilt dat de week begint. In dit voorbeeld begint de week op maandag, dus vul je een 2 in.

Vraag en antwoord

Vraag: bepaal met de functie WEEKDAG op wat voor dag 25-05-19 en 28-12-19 vallen als op maandag de week begint.

figuur 5
figuur 5