VERVANGEN

Omschrijving van de functie

Met de functie VERVANGEN kan je Excel een tekst binnen een tekst laten vervangen. Het is hierbij belangrijk dat je de positie van de tekens weet die je wilt gaan vervangen.

Hoe dit precies werkt zal duidelijk worden in het voorbeeld.

De schrijfwijze van de functie VERVANGEN is als volgt:

figuur 1

De functie VERVANGEN heeft 4 argumenten

oud_tekst Hiermee geef je aan van welke tekst je de inhoud wilt vervangen. Vul je hier bijvoorbeeld A5 in, dan weet Excel dat je de inhoud van cel A5 (gedeeltelijk) wilt vervangen.
begin_getal Hiermee geef je de positie van het teken in de oude tekst aan die je wilt vervangen. Vul je hier bijvoorbeeld een 3 in, dan weet Excel dat je vanaf het derde teken iets wilt laten vervangen. Staat in cel A5 de inhoud ”28492” dan geef je met het begin_getal 3 aan dat na de 8 de inhoud vervangen moet worden.
aantal-tekens Hiermee geef je aan hoeveel tekens van de oude tekst je wilt gaan vervangen. Als je bij dit argument niets invult, wordt er niets vervangen maar enkel een nieuwe tekst toegevoegd.
nieuw_tekst Hiermee geef je aan met welke tekens de oude tekst vervangen moet worden.

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze formule

 1. Selecteer de cel waar je de nieuwe tekst wilt tonen.
 2. Typ =VERVANGEN( om de formule te beginnen.
 3. Vul de cel in waar de oude tekst staat.
 4. Typ ; (een puntkomma).
 5. Vul de positie van het teken in de oude tekst.
 6. Typ ; (een puntkomma).
 7. Vul het aantal tekens in van de oude tekst die je wilt vervangen.
 8. Typ ; (een puntkomma).
 9. Typ met welke tekens de oude tekst moet worden vervangen.
 10. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

In cel A1 staat het jaar 2018. We gaan nu deze inhoud in cel B1 gedeeltelijk vervangen zodat in cel B1 2019 komt te staan.

 • Om te beginnen selecteren we cel B1 en typen we =VERVANGEN(
 • We willen dat de inhoud van cel A1 wordt vervangen, daarom typen we bij het argument oud_tekst de celverwijzing A1 in.
 • We willen dat de 8 wordt vervangen door een 9. De 8 in 2018 is het vierde teken, daarom typen we bij het argument begin_getal een 4 in.
 • We willen maar 1 getal vervangen, namelijk de 8. Het argument aantal-tekens is dus 1.
 • Zoals gezegd moet de 8 een 9 worden, dus het argument nieuw_tekst is 9.

Dit resulteert in de volgende formule:

=VERVANGEN(A1;4;2;9)

figuur 2

De formulebouwer

Deze formule kanje ook met behulp van de formulebouwer maken.

Om dat te doen selecteer je cel B1 en klik je in de formulebalk op ”fx”.

figuur 3

Zoek in de formulebouwer op de functie ”VERVANGEN” en klik op ”ok”.

Als je de argumenten zoals eerder uitgelegd invult, ziet dat er als volgt uit:

figuur 4

Vraag en antwoord

Vraag: Je hebt in een Excel bestand allemaal adresgegevens ingevuld. Helaas kom je er achteraf achter dat je de postcodes verkeerd hebt genoteerd. In plaats van ”1012NX” moet het genoteerd worden als ”1012 NX”. Nu kun je bij iedere postcode een spatie toevoegen, maar met de functie VERVANGEN kan dit sneller. Voeg daarom een spatie toe met behulp van deze functie:

figuur 5