VANDAAG

Omschrijving van de functie

Deze functie is handig als je de huidige datum wilt weergeven in een werkblad of als je bijvoorbeeld wilt berekenen hoeveel dagen er tussen vandaag en een opgegeven datum zit of dat je het een document de huidige datum wilt vermelden, bijvoorbeeld geprint op:  .. ?

De schrijfwijze van de functie VANDAAG is als volgt:

figuur 1

De functie heeft geen verdere argumenten.

Met de volgende stappen schrijf je de functie NU:

  1. Selecteer de cel waarin je de huidige datum wilt tonen.
  2. Typ =VANDAAG()
  3. Klik op enter

Voorbeeld

Deze functie geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd. Als de cel-opmaak ‘’standaard’’ was voordat de functie is ingevoerd, wordt de cel-opmaak weergegeven zoals die is opgegeven bij de landinstellingen in het configuratiescherm (zie hieronder).

figuur 2

Je kunt de datum- en tijdnotatie voor de cel wijzigen in de groep Getal op het tabblad Start op het lint.

figuur 3

Klik vervolgens op ‘’meer getalnotaties’’.

figuur 4

In dit voorbeeld wil je weten hoeveel dagen er zit tussen 2 data. In cel B1 staat de formule =VANDAAG(). In B2 staat een datum van een gebeurtenis waarvan je wil weten hoeveel dagen het geleden is dat deze heeft plaats gevonden. In cel B3 staat de formule “=+B1-B2”

figuur 5

De opmaak van cel B3 moet eerst op “standaard” worden gezet anders krijg je ook in deze cel een datum te zien in plaats van het aantal dagen. Zodra je dat hebt gedaan (zie figuur 3) krijg je het volgende: resultaat:

figuur 6

Vraag en antwoord

Vraag: Bereken hoeveel dagen er zitten tussen vandaag en 25-05-1995

figuur 7