SUBSTITUEREN

Omschrijving van de functie

Met de functie SUBSTITUEREN kan je Excel een tekst laten vervangen. Dit kan ook met de functie VERVANGEN, alleen daar moet je de startpositie weten van de tekst die je wilt vervangen. Bij de functie SUBSTITUEREN daarentegen laat je Excel alleen weten welke tekst vervangen moet worden. Je kan deze functie ook gebruiken om bijvoorbeeld spaties te laten verwijderen uit teksten.

De schrijfwijze van de functie SUBSTITUEREN is als volgt:

figuur 1

De functie SUBSTITUEREN heeft 3 verplichte argumenten en 1 optioneel argument:

tekst Hier vul je de celverwijzing van de cel waarin de tekst staat die je (gedeeltelijk) wilt laten vervangen.
oud_tekst Hier vul je de oude tekst in die je wilt gaan vervangen
nieuw_tekst Hier vul je de nieuwe tekst in waarmee de oude tekst moet worden vervangen
rang_getal Optioneel: hier vul je het getal in dat aangeeft welke oude tekst je wilt vervangen als de oude tekst meerdere keren voorkomt in de tekst. Als je dit argument leeg laat, dan wordt elke eventuele oude tekst vervangen.

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze functie

 1. Selecteer de cel waar Excel het resultaat moet gaan tonen.
 2. Typ =SUBSTITUEREN( om de formule te beginnen.
 3. Selecteer de cel waarin de oude tekst staat.
 4. Typ een ; (een puntkomma).
 5. Typ tussen dubbele aanhalingstekens de oude tekst die vervangen moet worden.
 6. Typ een ; (een puntkomma).
 7. Typ tussen dubbele aanhalingstekens de nieuwe tekst.
 8. Optioneel: als je nog een argument wil toevoegen moet je ; (een puntkomma) typen. Is de formule klaar dan kan je het afsluiten met een )
 9. Typ het getal dat aangeeft welke oude tekst je door Excel wilt laten vervangen.
 10. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

In cel A2 heb je de tekst ”ik heb 2 stoelen” staan. We gaan met de functie SUBSTITUEREN in cel B2 het woordje 2 in deze zin vervangen door het woord ”twee”.

 • Selecteer eerst cel B2 en typ =SUBSTITUEREN(
 • Klik op cel A2, dit is de celverwijzing naar de tekst waar we een aanpassing in willen gaan doen
 • Typ een ; (een puntkomma).
 • Typ tussen dubbele aanhalingstekens het woord dat we willen vervangen, in dit geval dus ”2”.
 • Typ een ; (een puntkomma).
 • Typ tussen dubbele aanhalingstekens het woord waarmee we de oude tekst willen gaan vervangen, in dit geval dus ”twee”.
 • Sluit de formule met een ).
figuur 2

Komt in de oude tekst 2x het woord ”2” voor, dan kan je met het argument rang_getal aangeven welk woord vervangen moet worden.

Voer je bij dit argument niets in, dan worden beide woorden vervangen door ”twee”:

figuur 3

Vul je bij rang_getal een 1 in, dan wordt het eerste woord dat voorkomt vervangen:

figuur 4

Vul je bij rang_getal een 2 in, dan wordt het tweede wordt dat voorkomt vervangen:

figuur 5

De formulebouwer

Om gebruik te maken van de formulebouwer selecteer je de cel waarin je de uitkomst wilt tonen, in dit voorbeeld cel B2. Klik vervolgens in de formulebalk op ”fx”:

figuur 6

Vervolgens zoek je in het venster dat opent op de functie ”SUBSTITUEREN” en klik je op ” ok”.

 • Bij het argument ”tekst” vul je de celverwijzing in van de tekst die je (gedeeltelijk) wilt vervangen. In dit geval is dat cel A2.
 • Bij het argument ”oud_tekst” vul je de tekst in die je wilt vervangen. In dit voorbeeld is de tekst het getal ”2”.
 • Bij het argument ”nieuw_tekst” vul je de tekst in waarmee de oude tekst moet worden vervangen. In dit voorbeeld is dat het woord ”twee”.
 • Het argument ”rang_getal” is optioneel. In dit voorbeeld willen we alleen de 2 voor banken vervangen in twee. Dat is dus het tweede getal, dus het getal getal is 2.
figuur 7

Vraag en antwoord

Vraag: Je hebt houdt in Excel een productvoorraad bij. Bij ieder product staat een productcode, ”SKU- gevolgd door een getal”. Deze productcode moet aangepast worden in ”ID- gevolg door een getal”. Dus ”SKU-1490” moet ”ID-1490 worden”. Doe dit met behulp van de functie SUBSTITUEREN.

figuur 8