ROMEINS

Omschrijving van de functie

De functie ROMEINS converteert normale (Arabische) cijfers naar Romeinse cijfers.

De schrijfwijze van de functie ROMEINS is als volgt:
figuur 1

Deze functie heeft de volgende argumenten:

Getal Hier vul je het getal of celverwijzing in die je wilt converteren naar een Romeins cijfer.
Type_getal Als je bij dit argument niets invult of WAAR dan converteert Excel naar een klassiek Romeins cijfer. Vul je ONWAAR in dan kiest Excel voor een geknopte versie.

Met de volgende stappen kun je deze formule zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

  1. Selecteer een cel waar je de uitkomst wilt tonen
  2. Typ =ROMEINS(
  3. Typ een getal dat je wilt converteren of een celverwijzing
  4. Indien je voor een klassieke versie van het Romeins gaat kun je de formule nu afsluiten met een )
  5. Als je voor een beknopte versie van het Romeins gaat moet je eerst ; (een puntkomma) typen gevolgd door ONWAAR om vervolgens de formule af te sluiten met een )

Voorbeeld

We gaan in Excel 2 jaartallen converteren naar het Romeins.

figuur 2

Selecteer cel B2 en typ =ROMEINS(A2) om de inhoud van cel A2 (2019) te converteren naar het Romeins.

Doe het zelfde in cel C2 maar voeg daar het argument ONWAAR aan toe.

figuur 3
figuur 4

De formulebouwer

Dit is een erg eenvoudige formule om zelf te schrijven, maar indien gewenst kan je hier ook de formulebouwer voor gebruiken.

Selecteer de cel waarin je de uitkomst wilt tonen en klik in de formulebalk op ”fx”.

figuur 5

Zoek in de formulebouwer op ”ROMEINS” en klik op ”functie invoegen”.

Vervolgens hoef je alleen het getal of celverwijzing in te vullen en WAAR of ONWAAR.

figuur 6

Vraag en antwoord

Vraag: converteer van een aantal voetbalclubs het oprichtingsjaar naar het klassiek Romeins.

figuur 7