RENTE

Omschrijving van de functie

Met de functie RENTE kun je in Excel het periodieke rentepercentage van een lening of investering berekenen.

De schrijfwijze van de functie RENTE is als volgt:

figuur 1

De functie RENTE heeft de vijf argumenten:

Aantal-termijnen Dit is het totale aantal betalingstermijnen van een lening of investering. Als je bijvoorbeeld een lening hebt van 15 jaar die maandelijks afgelost moet worden is het argument aantal-termijnen 15*12
Bet Dit is het bedrag dat je iedere periode betaald.
hw Dit staat voor de huidige waarde. In het geval van een lening is dit het totaalbedrag dat je wilt lenen.
Tw (optioneel) Dit is de toekomstige waarde als de laatste betaling is gedaan. Als dit wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0.
Type-getal (optioneel) Hier kun je een 1 of 0 invullen. 1 = betaling aan het begin van de periode, 0 of weggelaten = betaling aan het einde van de periode.
Schatting (optioneel) Hier vul je de schatting van het rentepercentage in. Als dit argument leeg wordt gelaten, wordt er uitgegaan van een schatting van 10% (0,1 dus)

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze formule

 1. Selecteer de cel waarin de huidige waarde moet worden getoond.
 2. Typ =RENTE( om de formule te beginnen.
 3. Selecteer de cel waarin het aantal termijnen staat of typ het aantal termijnen rechtstreeks.
 4. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 5. Selecteer de cel waarin het bedrag staat dat je per termijn gaat aflossen of typ het getal rechtstreeks.
 6. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 7. Selecteer de cel waarin de huidige waarde staat of typ dit bedrag rechtstreeks
 8. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 9. Selecteer de cel waarin de toekomstige waarde staat, dus het bedrag dat overblijft nadat de laatste aflossing is gedaan. Dit argument is optioneel.
 10. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 11. Typ een 1 (aflossing aan het begin van de periode) of een 0 (aflossing aan het einde van de periode). Dit argument is ook optioneel. Als je niets invoert, wordt uitgegaan van een 0.
 12. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 13. Vul de schatting van het rentepercentage in. Dit argument is optioneel.
 14. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

Om het rentepercentage te berekenen van een lening is het belangrijk dat je de volgende gegevens weet:

 • Het totaalbedrag dat je wilt gaan lenen.
 • Het aantal termijnen waarin de lening afgelost moet worden.
 • Het bedrag dat je ieder termijn wilt betalen.

Stel dat je €25.000 wilt lenen om een auto te kopen. Je hebt een offerte gekregen om deze lening in 5 jaar tijd af te lossen. Je moet hiervoor maandelijks €500 betalen.

Als je deze gegevens in Excel invoert ziet dat er als volgt uit:

figuur 2
 • Het aantal termijnen is 60 (5 jaar x 12 maanden = 60 termijnen).
 • Maandelijkse aflossing -500 (let erop dat het een negatief getal is omdat het een aflossing is).

In cel E1 ga ik nu de periodieke rentepercentage berekenen door de formule RENTE te schrijven met de volgende stappen:

 • Selecteer cel E1 en typ =RENTE(
 • Selecteer cel B1 (dit is de cel waarin het aantal termijnen staat)
 • Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 • Selecteer cel B2 (dit is de cel waarin de maandelijkse aflossing staat)
 • Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 • Selecteer cel B3 (dit is de cel waarin het totaal geleende bedrag staat)
 • Sluit de formule met een )
figuur 3

Om het jaarlijkse rentepercentage te berekenen moet je 0,62 vermenigvuldigen met 12.

De formulebouwer

We gaan nu het rentepercentage van een lening berekenen met behulp van de formulebouwer.

In dit voorbeeld wil je €10.000 lenen.

De lening moet in 1 jaar worden afgelost. Iedere maand moet je €900 betalen.

 • Totaal geleend bedrag: 10000
 • Maandelijkse aflossing: -900
 • Aantal termijnen 12

Selecteer een cel waarin je de uitkomst wilt tonen en klik in de formulebalk op ”fx”:

figuur 4

Zoek in het venster op ”RENTE” en klik op ”ok”.

Er zijn 3 argumenten die je moet invullen in de formulebouwer.

 • Aantal-termijnen: vul hier het aantal termijnen in. In dit voorbeeld is dat 12 of de celverwijzing B2
 • Bet: vul hier in hoeveel je ieder termijn moet aflossen. In dit voorbeeld is dat -900 of de celverwijzing B3
 • HW: vul hier het bedrag in dat je hebt geleend. In dit voorbeeld is dan 10000 of de celverwijzing B1
figuur 5

Het periodieke rentepercentage in dit voorbeeld is 1,20%

Vraag en antwoord

Vraag: je hebt een bedrag van €15.000 geleend. Gedurende tien jaar los je iedere maand €250 af.

Hoe hoog is het periodieke rentepercentage?