NPER

Omschrijving van de functie

Met de functie NPER bereken je het aantal termijnen waarin een lening of investering moet worden (terug) betaald.

De schrijfwijze van de functie NPER is als volgt:

Figuur 1

De functie NPER heeft vijf argumenten:

Rente Dit is het rentepercentage per termijn. Gebruik bijvoorbeeld 3%/12 voor maandelijks betalingen met een rentepercentage van 3%.
Bet Dit is het bedrag dat je iedere periode betaald.
Hw Dit staat voor de huidige waarde. In het geval van een lening is dit het totaalbedrag dat je wilt lenen.
Tw (optioneel) Dit is de toekomstige waarde als de laatste betaling is gedaan. Als dit wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0.
Type-getal (optioneel) Hier kun je een 1 of 0 invullen. 1 = betaling aan het begin van de periode, 0 of weggelaten = betaling aan het einde van de periode.

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze functie

 1. Selecteer de cel waarin de huidige waarde moet worden getoond.
 2. Typ =NPER( om de formule te beginnen.
 3. Selecteer de cel waarin het rentepercentage staat of typ het rentepercentage rechtstreeks.
 4. Indien je met maandelijkse termijnen werkt, typ je /12. Werk je bijvoorbeeld met kwartalen, dan typ je /4. Als je met 1 termijn per jaar werkt, hoef je niets te doen.
 5. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 6. Selecteer de cel waarin het bedrag staat dat je per termijn gaat aflossen of typ het getal rechtstreeks.
 7. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 8. Selecteer de cel waarin de huidige waarde staat of typ dit bedrag rechtstreeks
 9. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 10. Selecteer de cel waarin de toekomstige waarde staat, dus het bedrag dat overblijft nadat de laatste aflossing is gedaan. Dit argument is optioneel.
 11. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 12. Typ een 1 (aflossing aan het begin van de periode) of een 0 (aflossing aan het einde van de periode). Dit argument is ook optioneel. Als je niets invoert, wordt uitgegaan van een 0.
 13. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 14. Vul de schatting van het rentepercentage in. Dit argument is optioneel.
 15. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

Je wilt een bedrag lenen van €17.500

Het is de bedoeling dat je de lening maandelijks aflost aan het begin van de maand. Je kunt €150 per maand aflossen.

Het jaarlijkse rentepercentage die je over de lening moet betalen bedraagt 3,5%

Als je de bovenstaande gegevens invult in Excel ziet dat er als volgt uit:

Figuur 2
 • De toekomstige waarde is 0, omdat als de lening is afgelost er geen bedrag overblijft.
 • Het type getal is 1, omdat er aan het begin van de periode moet worden afgelost.

In cel B7 ga ik nu de formule invoeren om het aantal termijnen te berekenen om de lening af te lossen.

 • Selecteer cel B7 en typ =NPER(
 • Selecteer cel B1 (dit is de cel waarin het rentepercentage staat) /12 (om het jaarlijkse rentepercentage om te zetten naar een maandelijks rentepercentage).
 • Typ een (een puntkomma) om aan naar het volgende argument te gaan.
 • Selecteer cel B2 (dit is de cel waarin het bedrag staat dat je maandelijks kunt aflossen).
 • Typ een ; (een puntkomma) om aan naar het volgende argument te gaan.
 • Selecteer cel B3 (dit is de cel waarin het totaal geleende bedrag staat)
 • Typ een (een puntkomma) om aan naar het volgende argument te gaan.
 • Selecteer cel B4 (dit is de cel waarin de toekomstige waarde staat als de laatste betaling is voldaan)
 • Typ een (een puntkomma) om aan naar het volgende argument te gaan.
 • Selecteer cel B5 (dit is de cel waarin staat aangegeven met een 1 dat de betaling aan het begin van de periode moet worden gedaan).
 • Sluit de fomule met een )
Figuur 3

Zoals je ziet moet je de lening in 143 maanden (we ronden het getal af naar boven) aflossen.

De formulebouwer

We gaan nu met behulp van de formulebouwer berekenen in hoeveel termijnen we een lening moeten terug betalen.

Het gaat om een lening van €20.000 en een jaarlijks rentepercentage van 2,5%. Je kan maximaal €250 per maand aflossen.

Als we dit onder elkaar zetten komt dat op het volgende neer:

 • Jaarlijks rentepercentage: 0,025
 • Maandelijkse aflossing: €250
 • Geleend bedrag: €20.000
 • Toekomstige waarde: €0

In Excel ziet dat er als volgt uit:

figuur 4

Selecteer nu de cel waarin je de uitkomst wilt tonen en klik in de formulebalk op ”fx”.

figuur 5

Zoek in het venster dat opent op ”NPER’ en klik vervolgens op ”functie invoegen”.

Er zijn 4 argumenten die ingevuld moet worden:

 • Rente: het rentepercentage staat in cel B1 en het gaat om een maandelijks rentepercentage. Vul daarom in B1/12 of 0,025/12
 • BET: hier vul je in hoeveel je maandelijks kunt aflossen: dus cel B2 of 250
 • HW: het bedrag dat je wilt gaan lenen staat in cel B3, dus typ B3 of 20.000
 • TW: er is geen sprake van een toekomstige waarde, dus hier kan je cel B4 of 0 invullen.

Als je dit allemaal hebt ingevuld, ziet dat er als volgt uit:

Figuur 6

Zoals je ziet is het resultaat 87,6.

Dus het antwoord op deze vraag is dat je de lening in 88 maanden kunt aflossen.

Vraag en antwoord

Vraag: je hebt een bedrag van €30.000 geleend met een rentepercentage van 2,5%. 

Iedere maand los je €750 af. Na hoeveel maanden is de lening volledig afgelost?