MIN EN MAX

Omschrijving van de functie

Met de functie MIN en MAX bereken je de laagste en hoogste waarde binnen een bepaald bereik.

De schrijfwijze van de functies MIN en MAX is als volgt:

figuur 1
figuur 2

Deze formules hebben slechts 1 argument. Hier voer je willekeurige getallen in of een cel-bereik.

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze formule:

  1. Typ =MIN( of =MAX(
  2. Selecteer een bereik of voer getallen in.
  3. Typ ) om de formule af te sluiten.

Voorbeeld

Je houdt bijvoorbeeld in Excel per dag de omzet bij. Je wilt nu gelijk zien wat je hoogste- en laagste omzet is.

Om de hoogste omzet te berekenen hoef je enkel =MAX( te typen en vervolgens het bereik te selecteren en af te sluiten met een ). Voor de laagste omzet doe je het zelfde, maar dan met =MIN(

figuur 3

De formulebouwer

Ook bij deze functies kan je er voor kiezen om gebruik te maken van de formulebouwer.

Je hebt op je werkblad een aantal getallen, zoals bijvoorbeeld in figuur 3.

Klik in de formulebalk op ‘’fx’’ en zoek in het venster op MIN. Bij ”getal1” voer je het celbereik in waarvan je de laagste waarde wilt weten.

figuur 4

Klik op ok en doe vervolgens het zelfde bij MAX. Als je meerdere celbereiken hebt waarvan je de laagste/hoogste waarde wilt berekenen voer je die in bij ”getal2”.

Vraag en antwoord

figuur 5

Vraag: Je hebt bijgehouden hoeveel mm neerslag er valt in februari (zie onderstaande afbeelding). Bereken met behulp van de functie MIN en MAX de minimale en maximale hoeveelheid neerslag.