MEDIAAN

Omschrijving van de functie

Met deze functie geef je de middelste waarde aan van een reeks getallen.

De schrijfwijze van de functie MEDIAAN is als volgt:

figuur 1

Met de volgende stappen kun je deze functie zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

  1. Selecteer een cel waar je de mediaan wilt tonen.
  2. Typ =MEDIAAN(
  3. Typ een reeks getallen of cel-verwijzingen in of selecteer een cel-bereik.
  4. Typ ) om de formule af te sluiten.

Deze functie heeft het volgende verplichte argument:

Getal1 (getal2, getal3, etc) Dit argument is verplicht. Hiermee geef je aan van welke getallen, cellen of cel-verwijzingen je de mediaan wilt weten.

Voorbeeld

In onderstaande afbeelding zie je een reeks met getallen. Omdat hier sprake is van een oneven aantal waardes is de mediaan ook echt het middelste waarde.

figuur 2

Heeft een reeks getallen een even aantal waardes, dan is er geen sprake van een middelste waarde. Excel berekend dan het gemiddelde van de twee middelste waarden.

In onderstaande tabel is er sprake van een even aantal waardes. De twee middelste waarden zijn 4 en 5. Het gemiddelde hiervan is 4,5. Dit is dan ook het mediaan in dit voorbeeld.

figuur 3

De formulebouwer

Stel je hebt de getallen 4, 12, 5, 7, 16, 25 en 9.

figuur 4

Selecteer de cel (in dit voorbeeld van figuur 4 cel B9) waar je de uitkomst wilt tonen en klik in de formulebalk op ”fx”.

Vervolgens zoek je in de formulebouwer op ”mediaan” en klik je op ”functie invoegen”.

figuur 5

Het celbereik in dit voorbeeld is cel A1:A7, dit vul je daarom in bij het argument ”getal1”.

Het resultaat is 9.

Als je de getallen uit dit voorbeeld op volgorde van klein naar groot zou zetten krijg je: 4,  5, 7, 9, 12, 16 en 25.

Zoals je ziet is het middelste getal 9, de formule klopt dus.

Vraag en antwoord

Vraag: bereken de mediaan van de volgende getallen: 2,5,9,4,7,2.

figuur 6