Introductie

Excel heeft meerdere financiële functies. Voordat je deze functies individueel kunt bestuderen is het belangrijk om een aantal principes te begrijpen die voor alle financiële functies die we behandelen gelden. Om leningen en investeringen te berekenen zijn een aantal begrippen van belang:

  • De huidige waarde In het geval van een lening is dit het totale bedrag dat je leent. In het geval van een investering is dit het startkapitaal.
  • Het rentepercentage In het geval van een lening is dit het bedrag dat je aan de geldschieter betaald in ruil voor een lening. In het geval van een investering is dit het bedrag dat de investering oplevert.Het is belangrijk om te weten dat Excel werkt met jaarlijkse rentepercentages. Voor berekeningen is het echter van belang om te werken met rentepercentages per termijn. Heb je dus een lening waarbij je maandelijks moet aflossen, dan moet je werken met een maandelijks rentepercentage. Dit doe je door het jaarlijkse rentepercentage te delen door 12. Moet je ieder kwartaal aflossen, zijn er dus 4 termijnen per jaar. In dat geval deel je dus het jaarlijkse rentepercentage door 4.Verder is het belangrijk om de rentepercentages juist te schrijven. 1% = 0,01. En bijvoorbeeld 2,5% schrijf je als 0,025 en 12% als 0,12.
  • De aflossing Dit is het bedrag dat je ieder termijn moet betalen.
  • Termijn Dit is het moment dat je een aflossing moet doen. Dit kan bijvoorbeeld iedere maand zijn, ieder kwartaal, ieder jaar, etc.
  • Totaal aantal termijnen Dit zijn alle termijnen bij elkaar opgeteld. Moet je bijvoorbeeld een lening gedurende 3 jaar maandelijks aflossen, zijn er in totaal 3x 12 = 36 termijnen.
  • Toekomstige waarde Dit is het bedrag dat overblijft nadat de laatste betaling is gedaan. In het geval van een lening is dit 0, aangezien je bij de laatste betaling als het goed is de lening volledig hebt afgelost. Bij een investering wil je natuurlijk liever dat dit bedrag hoger is dan de huidige waarde.
  • Type getal Het type getal is in de meeste financiele argumenten een optioneel argument. Je kunt bij dit argument een 0 of een 1 invoeren. Als je dit argument leeg laat of een 0 invoert, wordt er uitgegaan dat betalingen aan het einde van een termijn worden gedaan. Als je een 1 invoert, gaat Excel uit van betalen aan het begin van een termijn.

Ten slotte is het belangrijk om bedragen die je leent als een positieve waarde in te voeren. Dit is namelijk een bedrag dat je ontvangt. Bedragen die je betaald moet je als negatieve waarde in voeren. Heb je bijvoorbeeld een maandelijkse aflossing van 100 euro, dan vul je in -100.