IBET

Omschrijving van de functie

Als je een bedrag leent, bestaat de maandelijkse aflossing uit twee delen: het gedeelte van het bedrag dat je hebt geleend en een gedeelte rente.

Met de functie IBET bereken je in Excel het gedeelte rente dat je over een bepaalde periode moet betalen.

Over iedere aflossing die je doet kan dit verschillen. De rente over de eerste aflossing is vaak het hoogst en dit neemt vervolgens iedere periode verder af.

De schrijfwijze van de functie IBET is als volgt:

figuur 1

De functie IBET heeft 6 argumenten:

Rente Dit is het rentepercentage per termijn. Gebruik bijvoorbeeld 3%/12 voor maandelijks betalingen met een rentepercentage van 3%.
Termijn Dit is het termijn waarover je het rentepercentage wilt berekenen. Dit argument moet liggen tussen 1 en het getal dat je invult bij het argument aantal-termijnen.
Aantal-termijnen Dit is het totale aantal betalingstermijnen van een lening of investering. Als je bijvoorbeeld een lening hebt van 15 jaar die maandelijks afgelost moet worden is het argument aantal-termijnen 15*12
Hw Dit staat voor de huidige waarde. In het geval van een lening is dit het totaalbedrag dat je wilt lenen
Tw (optioneel) Dit is de toekomstige waarde als de laatste betaling is gedaan. Als dit wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0.
Type-getal (optioneel) Hier kun je een 1 of 0 invullen. 1 = betaling aan het begin van de periode, 0 of weggelaten = betaling aan het einde van de periode.

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze functie

 1. Selecteer de cel waarin de huidige waarde moet worden getoond.
 2. Typ =IBET( om de formule te beginnen.
 3. Selecteer de cel waarin het rentepercentage staat of typ het rentepercentage rechtstreeks.
 4. Indien je met maandelijkse termijnen werkt, typ je /12. Werk je bijvoorbeeld met kwartalen, dan typ je /4. Als je met 1 termijn per jaar werkt, hoef je niets te doen.
 5. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 6. Selecteer de cel waarin het termijn staat waarover je het rentepercentage wilt berekenen of typ het getal rechtstreeks. Typ bijvoorbeeld een 3 als je de rente over het derde termijn wilt berekenen.
 7. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 8. Selecteer de cel waarin het aantal termijnen staat of typ het aantal termijnen rechtstreeks.
 9. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 10. Selecteer de cel waarin de huidige waarde staat of typ dit bedrag rechtstreeks
 11. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 12. Selecteer de cel waarin de toekomstige waarde staat, dus het bedrag dat overblijft nadat de laatste aflossing is gedaan. Dit argument is optioneel. Als je niets invoert, wordt er uit gegaan dat er geen toekomstige waarde is.
 13. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 14. Typ een 1 (investeringen aan het begin van de periode) of een 0 (investeringen aan het einde van de periode). Dit argument is ook optioneel. Als je niets invoert, wordt uitgegaan van een 0.
 15. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

Je leent een bedrag van €5.000 met een jaarlijks rentepercentage van 5%.

Er zijn in totaal 12 termijnen.

We willen over iedere periode berekenen hoeveel rente er die periode betaald moet worden.

Als je deze gegevens allemaal netjes in een tabel zet, ziet dat er als volgt uit:

figuur 2

Vervolgens gaan we in cel E2 de formule schrijven met behulp van de volgende stappen:

 1. Selecteer cel E2 en typ =IBET(
 2. Selecteer cel A2 (dit is de cel waarin het rentepercentage staat)
 3. Typ /12 om van het jaarlijkse rentepercentage een maandelijks rentepercentage te maken
 4. Typ (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 5. Selecteer cel B2 (dit is de cel waarin het termijn staat waarvan we de rente willen berekenen).
 6. Typ (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 7. Selecteer cel C2 (dit is de cel waarin staat hoeveel termijnen er in totaal zijn)
 8. Typ (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 9. Selecteer cel D2 (dit is de cel waarin de huidige waarde staat).
 10. Sluit de formule met een )

Je krijgt dan in cel E2 de volgende formule:

=IBET(A2/12;B2;C2;D2)

 • Kopieer deze formule naar beneden tot en met cel E13
figuur 3

Je weet nu gedurende de lening van elke periode hoeveel rente je moet betalen.

De formulebouwer

Financiële functies zijn vaak complex, daarom kan het helpen om deze functies te schrijven met behulp van de formulebouwer.

Om de vraag van het voorbeeld in figuur 2 te beantwoorden selecteren we eerst cel E2 en klikken vervolgens in de formulebalk op ”fx”:

figuur 4

Zoek vervolgens in het venster dat wordt geopend op ”IBET” en klik op ”ok”.

Er zijn 5 argumenten die ingevuld moet worden:

 • Rente: het rentepercentage staat in cel A2 en het gaat om een maandelijks rentepercentage. Vul daarom in A2/12
 • Termijn: we beginnen met het berekenen van de rente van het eerste termijn. Je kunt hier dus een 1 invullen of de celverwijzing B2
 • Termijn: het aantal termijnen (12) staat weergegeven in cel C2
 • HW: het geleende bedrag is (10.000) en staat weergegeven in cel D2
 • TW: er is geen sprake van een toekomstige waarde, dus dit argument kan leeg gelaten worden.

Als je dit allemaal hebt ingevuld, ziet dat er als volgt uit:

figuur 5

Klik op ”ok” en kopieer de formule in cel E2 vervolgens naar beneden tot en met cel E13.

Vraag en antwoord

Vraag: Je hebt een bedrag van €25.000 geleend met een rentepercentage van 3,5%.

De lening heeft een duur van 24 maanden. Bereken met de functie IBET hoeveel euro aan rente je de zevende maand moet betalen.