HW

Omschrijving van de functie

Met de functie HW bereken je de huidige waarde. Hiermee kan je bijvoorbeeld berekenen hoeveel geld je in totaal kunt lenen.

De schrijfwijze van de functie HW is als volgt:

figuur 1

De functie HW heeft de volgende vijf argumenten:

Rente Dit is het jaarlijkse rentepercentage.
Aantal termijnen Dit is het totale aantal betalingstermijnen van de lening of investering.
Bet Dit is het bedrag dat je ieder termijn betaald.
Tw (optioneel) Dit staat voor de toekomstige waarde. Hier vul je het bedrag in dat overblijft na de laatste betaling. Als je deze leeg laat, wordt uitgegaan van 0.
Type-getal (optioneel) Hier kun je een 1 of 0 invullen. 1 = betaling aan het begin van de periode, 0 of weggelaten = betaling aan het einde van de periode.

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze formule

 1. Selecteer de cel waarin de huidige waarde moet worden getoond.
 2. Typ =HW( om de formule te beginnen.
 3. Selecteer de cel waarin het rentepercentage staat of typ het rentepercentage rechtstreeks.
 4. Indien je met maandelijkse termijnen werkt, typ je /12. Werk je bijvoorbeeld met kwartalen, dan typ je /4. Als je met 1 termijn per jaar werkt, hoef je niets te doen.
 5. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 6. Selecteer de cel waarin het aantal termijnen staat of typ het aantal termijnen rechtstreeks.
 7. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 8. Selecteer de cel waarin staat hoeveel je per termijn wilt aflossen of typ dit bedrag rechtstreeks.
 9. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 10. Selecteer de cel waarin de toekomstige waarde staat, dus het bedrag dat overblijft nadat de laatste aflossing is gedaan. Dit argument is optioneel. Als je niets invoert wordt er uit gegaan van een startkapitaal van 0.
 11. Typ ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 12. Typ een 1 (investeringen aan het begin van de periode) of een 0 (investeringen aan het einde van de periode). Dit argument is ook optioneel. Als je niets invoert, wordt uitgegaan van een 0.
 13. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

Stel je kan een lening krijgen met een jaarlijks rentepercentage van 3%.

Je weet dat je in staat bent om €500 per maand af te lossen.

Je wilt de lening in 3 jaar afgelost hebben.

Hoeveel kan je in totaal lenen?

Met de gegevens die bekend zijn, is dat eenvoudig te berekenen met de functie HW.

Als je deze gegevens onder elkaar zet in Excel ziet dat er zo uit:

figuur 2

Met de volgende stappen gaan we de formule schrijven:

 1. Selecteer een cel waarin je de uitkomst wilt tonen
 2. Typ =HW(
 3. Selecteer cel B1 (dit is de cel waarin het jaarlijkse rentepercentage staat).
 4. Typ /12 (hiermee zet je het jaarlijkse rentepercentage om in een maandelijks rentepercentage).
 5. Typ een ; ( een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 6. Selecteer cel B2 (dit is de cel waarin het aantal termijnen staat. 3 jaar x 12 maanden = 36 termijnen).
 7. Typ een ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 8. Selecteer cel B3 (dit is de cel waarin het bedrag staat dat je maandelijks wilt gaan aflossen).
 9. Sluit de formule met een )
figuur 3

De huidige waarde is €17.193,23

Dit is het bedrag dat je maximaal kan lenen tegen een jaarlijks rentepercentage van 3% als je 36 maanden lang €500 kunt aflossen.

De formulebouwer

Je kan de functie HW ook gebruiken voor investeringen. In dit voorbeeld gaan we daarvoor de formulebouwer gebruiken.

Over 2 jaar wil je graag €5000 hebben. Je krijgt over je inleg 3,5% rente. Hoeveel geld moet je nu investeren?

Allereerst gaan we deze gegevens weer netjes onder elkaar zetten in Excel:

figuur 4
 • Het jaarlijkse rentepercentage is 0,035 (oftewel 3,5%).
 • Het aantal termijnen is 2 jaren.
 • Er is geen sprake van maandelijkse stortingen, dus BET is 0.
 • De toekomstige waarde is het bedrag dat je aan het eind van de 2 jaar wilt hebben, dus 5000.

Nu gaan we met behulp van de volgende stappen de formule schrijven met de formulebouwer:

 1. Selecteer cel B6
 2. Klik in de formulebalk op ”fx”:
  figuur 5
 3. Zoek in de formulebouwer op ”HW” en klik op ”functie invoegen”:
  figuur 6
 4. Selecteer bij het argument rente cel B1
 5. Selecteer bij het argument aantal-termijnen cel B2
 6. Selecteer bij het argument bet cel B3
 7. Selecteer bij het argument tw cel B4
 8. Klik op gereed

Het ziet er dan als volgt uit:

figuur 7

Om na 2 jaar €5000 te hebben met een jaarlijks rentepercentage van 3,5% moet je dus €4667,55 investeren.

In dit voorbeeld hebben we gewerkt met celverwijzingen, maar je kan uiteraard alles ook rechtstreeks in de formulebouwer schrijven:

figuur 8

Vraag en antwoord

Vraag: bereken hoeveel geld je maximaal kunt lenen als je €200 per maand wilt gaan aflossen voor een lening die 5 jaar duurt. Het jaarlijkse rentepercentage is 5%.