HORIZONTAAL ZOEKEN

Omschrijving van de functie

Horizontaal zoeken werkt op een vergelijkbare manier als verticaal zoeken. Het verschil is dat je bij verticaal zoeken waardes haalt uit een verticale tabel en bij horizontaal zoeken juist gegevens haalt uit een horizontale tabel.

Deze functie is dus bedoeld voor een horizontale tabel in plaats van een verticale tabel. De schrijfwijze van horizontaal zoeken lijkt verder erg op die van verticaal zoeken.

De schrijfwijze van de functie HORIZONTAAL ZOEKEN is als volgt:

figuur 1

De functie HORIZ.ZOEKEN heeft de volgende argumenten:

Zoekwaarde

page7image3731376

page7image5026320De zoekwaarde kan bestaan uit een waarde of een verwijzing naar een cel. De waarde die je wilt opzoeken, moet zich bevinden in de eerste rij van het celbereik

Tabelmatrix

Dit is het celbereik waarin met HORIZ.ZOEKEN wordt gezocht naar de zoekwaarde en de gezochte waarde.

De eerste rij in het celbereik moet de zoekwaarde bevatten. Het celbereik moet ook de retourwaarde bevatten die je wilt zoeken.

Rij-index_getal

page7image3736368Vul hier het rijnummer in (de eerste rij in de tabel is rij 1) waar de waarde staat waarop gezocht moet worden. Dit hoeft niet perse overeen te komen met de rijnummers die je ziet aan de zijkant van het werkblad, het gaat specifiek om de rijnummers binnen de tabel.

Bereik

page7image3739072

 • Je gebruikt de waarde “WAAR” als de eerste kolom in de tabel numeriek of alfabetisch is gesorteerd. Er wordt gezocht naar de meest overeenkomende waarde. Geef je niets op dan wordt deze methode uitgevoerd.
 • Gebruik je de waarde “ONWAAR” dan zoek je naar de exacte waarde in de eerste kolom.

Met de volgende stappen kun je deze formule zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

 1. Kies een cel waar je het resultaat wilt tonen.
 2. Typ =HORIZ.ZOEKEN( om de formule te beginnen.
 3. Vul de zoekwaarde in.
 4. Typ ; (een puntkomma).
 5. Selecteer het cel bereik (de tabelmatrix) waar binnen je wilt zoeken.
 6. Typ ; (een puntkomma).
 7. Typ het rij-index_getal.
 8. Typ ; (een puntkomma).
 9. Typ WAAR of ONWAAR.
 10. Sluit de formule met een ).

Voorbeeld

Voor horizontaal zoeken heb je dus een horizontale tabel nodig. Je houdt bijvoorbeeld in Excel bij hoeveel omzet en winst je per maand maakt. In dit voorbeeld ziet je tabel eruit zoals in figuur 2.

figuur 2

Je wilt nu met horizontaal zoeken Excel laten tonen hoeveel winst je in een bepaalde maand hebt gemaakt.

In cel B6 gaan we de formule invoeren en in cel B5 het zoekwoord.

figuur 3
 1. Selecteer cel B6 en typ =HORIZ.ZOEKEN(
 2. De zoekwaarde is B5 (dit is de cel waarin we de zoekwaarde, de maand in dit geval, gaan typen). Typ daarom B5
 3. Typ een ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 4. Bij tabelmatrix selecteer je het celbereik waarin je wilt zoeken. In dit voorbeeld typ je daarom A1:M3 (dit is het celbereik waarin de gegevens staan waar binnen we willen zoeken)
 5. Typ een ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 6. Bij rij-index_getal voer je de rij in waar de waarde staat waarin gezocht moet worden. Het gaat hierbij om het rijnummer binnen het celbereik. Let dus niet op de rijnummers aan de zijkant, hoewel dat bij dit voorbeeld overeenkomt. Je wilt de winst opzoeken en die staat in rij 3. Typ dus 3.
 7. Typ een ; (een puntkomma) om naar het volgende argument te gaan.
 8. Je wilt de winst weten, dit is een exacte waarde, daarom typ je bij het argument bereik ONWAAR in en sluit de formule met een )

Als je deze stappen uitvoert krijg je de formule:

=HORIZ.ZOEKEN(B5;A1:M3;3;ONWAAR)

Als je nu in cel B5 op een willekeurige maand zoekt, dan zoekt Excel daar de winst bij:

figuur 4

De functie “HLOOKUP” doet hetzelfde als de functie “HORIZ.ZOEKEN”. De functie HLOOKUP moet je gebruiken als je de Engelse versie van Excel gebruikt.

De schrijfwijze is dan:

=HLOOKUP(B5;A1:M3;3;FALSE) zodat ook nu “3.041,00” als resultaat wordt gegeven bij de maand mei.

De formulebouwer

Je kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van de formulebouwer in plaats van de formule zelf te schrijven.

Selecteer cel B6 en klik in de formulebalk op ”fx” om de formulebouwer te openen.

figuur 5

Zoek vervolgens in het venster dat opent op ”HORIZ.ZOEKEN” en klik op functie invoegen:

figuur 6

Vervolgens vul je argumenten in zoals eerder is uitgelegd:

figuur 7

Vraag en antwoord

Vraag: Zoek in onderstaande tabel doormiddel van horizontaal zoeken hoeveel assists Paul heeft. De formule moet worden ingevuld in cel C8 en je moet vervolgens in cel C7 op een naam kunnen zoeken.

figuur 8