GEMIDDELDEN ALS

Omschrijving van de functie

Met de functie GEMIDDELDEN.ALS berekend Excel het gemiddelde in een bepaald bereik indien er aan meerdere criteria wordt voldaan.

De schrijfwijze van de functie GEMIDDELDEN ALS is als volgt:

figuur 1

Deze formule heeft minimaal 3 verplichte argumenten:

gemiddelde_bereik Hiermee geef je aan van welk celbereik het gemiddelde moet worden berekend
criteriumbereik1 Hiermee geef je het bereik aan dat hoort bij het eerste criterium
Criteria1 Hiermee geef het criteria aan dat hoort bij criteriumbereik1 waaraan moet worden voldaan om meegenomen te worden in de berekening van het gemiddelde

De argumenten criteriumbereik1 en criteria 1 zijn verplicht. Je kunt maximaal 127 criteriumbereiken en 127 criteria invoeren.

Als je maar 1 criteria hebt, kan je ervoor kiezen om de functie GEMIDDELDE.ALS te gebruiken.

Met behulp van de volgende stappen gebruik je deze formule

 1. Typ =GEMIDDELDEN.ALS(
 2. Selecteer het bereik waar het gemiddelde van moet worden berekend.
 3. Typ ; (een puntkomma).
 4. Selecteer het criteriumbereik.
 5. Typ ; (een puntkomma).
 6. Typ het criterium.
 7. Optioneel: herhaal de stappen 3 t/m 6 als je meerdere criteria hebt.
 8. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

In een werkblad staat van een aantal kantoren in welke plaats ze zijn gevestigd, hoeveel werknemers ze hebben en hoeveel winst ze hebben gemaakt:

figuur 2

Met de formule GEMIDDELDEN.ALS gaan we nu de gemiddelde winst berekenen van de kantoren die gevestigd zijn in Groningen met minimaal 25 werknemers.

We werken dus met 2 criteria:

 • Gevestigd in Groningen
 • Meer dan of gelijk aan 25 werknemers

Om te beginnen gaan we een cel selecteren waar de uitkomst moet worden getoond, ik doe dat in cel F1.

 • De formule beginnen we met =GEMIDDELDEN.ALS(
 • Daarna selecteren we het bereik waar we het gemiddelden van willen berekenen. Aangezien we de gemiddelde winst willen weten, typen we hier C2:C10
 • In het volgende argument voeren we het bereik in waar de steden staan vermeld, dit is A2:A10
 • Het criteria dat bij dit argument hoort is ”Groningen”. Dit criteria bestaat uit tekst en moet daarom tussen dubbele aanhalingstekens geschreven worden.
 • In het volgende argument voeren we het bereik in waar het aantal werknemers staan vermeld, dit is B2:B10
 • Het criteria dat bij dit argument hoort is ”>=25” (groter of gelijk aan 25, dit criteria bestaat uit symbolen en moet daarom tussen dubbele aanhalingstekens geschreven worden).

Dit leidt uiteindelijk tot de volgende formule:

=GEMIDDELDEN.ALS(C2:C10;A2:A10;”Groningen”;B2:B10;”>=25″)

figuur 3

Er zijn 2 kantoren in Groningen met minimaal 25 werknemers: 135.000 + 149.052 – 284.052. Gedeeld door 2 krijg je het gemiddelde van 142026.

De formulebouwer

We kunnen deze formule ook maken met behulp van de formulebouwer. Klik hiervoor wederom de cel waar je de uitkomst wilt tonen en klik in de formulebalk op ”fx”:

figuur 4

Zoek in de formulebouwer op ”GEMIDDELDEN.ALS” en klik op ”ok”.

 • Gemiddelde_bereik, hier vullen we het bereik in waar het gemiddelde van moet worden berekend: C2:C10
 • Criteriumbereik1, hier vullen we het bereik in van het eerste criterium (de stad waar het kantoor is gevestigd): A2:A10
 • Criteria1, hier vullen we het criteria in dat hoort bij het criteriumbereik1: Groningen
 • Criteriumbereik2, hier vullen we het bereik in van het eerste criterium (minimaal 25 werknemers): B2:B10
 • Criteria2, hier vullen we het criteria in dat hoort bij het criteriumbereik2: >=25
figuur 5

Vraag en antwoord

Vraag: bereken het gemiddeld aantal goals van spelers jonger dan 27 jaar met minimaal 5 assists.
figuur 6