GEMIDDELDE ZONDER 0

Omschrijving van de formule

Als je het gemiddelde wilt berekenen van een reeks getallen en in die reeks komt ook het getal 0 voor, dan halen deze nullen het gemiddelde onevenredig naar beneden.

Als oplossing daarvoor kun je in Excel ook het gemiddelde zonder 0 berekenen.

De schrijfwijze van de formule GEMIDDELDE zonder 0 is als volgt:

figuur 1
Bereik Dit argument is verplicht. Hiermee geef je de cellen aan waarvan je het gemiddelde wilt berekenen.
Criterium Dit argument is verplicht. Alleen van cellen die voldoen aan het opgegeven criterium wordt het gemiddelde berekend.Om het gemiddelde zonder 0 te berekenen is het criterium altijd:

 • ”>0”  (alle getallen boven de 0).
 • ”<>0” (groter of kleiner dan 0)
 • ”<0” (kleiner dan 0)

Met de volgende stappen kun je deze functie zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

 1. Typ =GEMIDDELDE.ALS(
 2. Typ of selecteer het bereik.
 3. Typ ; (een puntkomma ).
 4. Typ het criterium tussen dubbele aanhalingstekens.
 5. Indien je een gemiddelde bereik wilt bereiken typ je eerst ; (een puntkomma) en daarna selecteer of typ je het gemiddelde bereik.
 6. Typ een ) om de formule af te sluiten.

Voorbeeld

Je wilt van onderstaande getallen het gemiddelde zonder 0 berekenen.

figuur 2
 • Het bereik is B1:B10
 • Het criterium is: “>0”

Je krijgt dus de formule =GEMIDDELDE.ALS(B1:B10;”>0″)

figuur 3

Als er in je reeks ook negatieve getallen voorkomen, dan veranderd de formule in:

=GEMIDDELDE.ALS(bereik;”<>0″)

<>0 houdt namelijk in dat het criterium alle getallen groter of kleiner dan 0 is.

figuur 4

De formulebouwer

De eigenaar van een winkel houdt per dag de omzet bij. De eigenaar wil nu graag de gemiddelde omzet per dag van de afgelopen week weten. Op zondag en maandag is de winkel gesloten en heeft de winkel dus geen omzet. Omdat dit het gemiddelde onevenredig naar beneden haalt wordt het gemiddelde zonder 0 berekenend.

Het werkblad in Excel ziet er als volgt uit:

figuur 5

In cel B10 gaan we het gemiddelde zonder 0 berekenen met behulp van de formule bouwer.

Selecteer cel B10 en klik in de formulebalk op ”fx” om de formulebouwer te openen. Zoek vervolgens op de functie ”GEMIDDELDE.ALS”.

Het bereik is in dit voorbeeld cel B2 t/m B8, kortom B2:B8

Het criterium is ”>0” (alle getallen groter dan 0)

figuur 6

Vraag en antwoord

figuur 7

Vraag: iemand heeft gedurende 4 week elke dag bijgehouden hoeveel kilometer hij heeft hardgelopen (zie figuur 7). Op sommige dagen heeft hij niet hardgelopen. Bereken hoeveel kilometer hij gemiddeld per dag heeft gelopen, zonder de dagen mee te nemen waarop niet is hardgelopen.