GEMIDDELDE ALS

Omschrijving van de functie

Deze functie berekent het gemiddelde van een reeks getallen die voldoen aan de opgegeven criteria. Dit wordt ook wel het selectief gemiddelde genoemd.

De schrijfwijze van de functie GEMIDDELDE ALS is als volgt:

figuur 1
Bereik Dit argument is verplicht. Hiermee geef je de cellen aan waarvan je het gemiddelde wilt berekenen.
Criterium Dit argument is verplicht. Alleen van cellen die voldoen aan het opgegeven criterium wordt het gemiddelde berekend.

Een tekstcriterium of een ander criterium dat logische of wiskundige symbolen bevat, moet tussen dubbele aanhalingstekens worden getypt. Als het criterium numeriek is, zijn geen dubbele aanhalingstekens nodig.

Gemiddelde bereik Dit argument is optioneel. Hiermee geef je aan van welke cellen je het gemiddelde wilt berekenen. Als je dit weglaat wordt het gemiddelde berekend van het bereik.

Met de volgende stappen kun je deze functie zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

 1. Typ =GEMIDDELDE.ALS(
 2. Typ of selecteer het bereik.
 3. Typ ; (een puntkomma).
 4. Typ het criterium waaraan moet worden.
 5. Indien je een gemiddelde bereik wilt bereiken typ je eerst ; (een puntkomma) en daarna selecteer of typ je het gemiddelde bereik.
 6. Typ een ) om de formule af te sluiten.

Voorbeeld

Je hebt een overzicht van bedrijven waarin de hoeveelheid personeelsleden staat en hoeveel winst een bedrijf maakt:

figuur 2

Je wilt de gemiddelde winst berekenen, maar alleen van bedrijven die minder dan 15 personeelsleden hebben.

 • Het bereik is dan B2:B10.
 • Het criterium is “>15”.
 • Het gemiddelde bereik is C2:C10

Dat resulteert in de formule =GEMIDDELDE.ALS(B2:B10;”>15″;C2:C10)

figuur 3

De formulebouwer

We gebruiken het zelfde voorbeeld als hierboven, alleen willen we dit keer de gemiddelde winst berekenen van alle kantoren met meer dan 15 personeelsleden.
Hiervoor gebruiken we wederom de functie GEMIDDELDE.ALS, alleen dit keer gebruiken we de formulebouwer.

Selecteer cel F13 en klik op ”fx” in de formulebalk:

figuur 4

Zoek vervolgens in het venster dat opent op ”GEMIDDELDE.ALS” en klik op “ok”.

 • Het bereik is: B2:B10 (in deze kolom vind je de hoeveelheden personeelsleden)
 • Het criteria is: >15 (groter dan 15)
 • Het gemiddelde bereik is: C2:C10 (in deze kolom vind je de winst waar het gemiddelde van moet worden berekend indien het voldoet aan het criteria)

Dat ziet er als volgt uit als je dit zelf invoert:

figuur 5

Vraag en antwoord

Vraag: bereken de gemiddelde winst van alle kantoren met uitzondering van Kantoor B.

figuur 6