CONVERTEREN

Omschrijving van de functie

Met de formule converteren kan je heel snel en gemakkelijk een waarde in een bepaalde maateenheid, bijvoorbeeld kilometers, omrekenen naar een andere maateenheid, bijvoorbeeld zeemijlen.

De schrijfwijze van de functie CONVERTEREN is als volgt:

figuur 1
Getal Dit is de waarde in de cel die je wilt converteren of een verwijzing naar die cel.
Van eenheid Dit is de eenheid die hoort bij het getal die wilt converteren.
Naar eenheid Dit is de eenheid die wilt hebben.

Met de volgende stappen kun je deze functie zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

  1. Selecteer een cel waar je een getal wilt converteren.
  2. Typ =CONVERTEREN( om de formule te beginnen.
  3. Typ het getal of cel-verwijzing die je wilt converteren.
  4. Typ ; (een puntkomma).
  5. Typ de eenheid die hoort bij het getal die je wilt converteren.
  6. Typ ; (een puntkomma).
  7. Typ de eenheid die je wilt hebben.
  8. Typ een ) om de formule af te sluiten.

Let op: de waarden “van eenheid” en “naar eenheid” moet tussen dubbele aanhalingstekens geschreven worden anders werkt de formule niet.

Voorbeeld

Je wilt in een tabel de temperatuur omrekenen van Celsius naar Fahrenheit en Kelvin. De formule hiervoor is:

=CONVERTEREN(A4;”C”;”F”)

Toelichting op de formule:

“A4” verwijst in dit voorbeeld naar de cel waar de temperatuur in Celsius is weergegeven.

De formule staat in cel B4 want daar moet de waarde in Fahrenheit getoond worden. In het voorbeeld staat in cel C4 een formule die de temperatuur van Celsius in Kelvin converteert. Zie onderstaande voorbeeld.

Figuur 2
Figuur 3

Als je gebruik maakt van de formulebouwer dan ziet dat er als volgt uit:

figuur 4

Uiteraard kan je alleen maar converteren binnen dezelfde soort eenheden. In onderstaand tabel zijn de belangrijkste eenheden weergegeven.

Omschrijving Benaming eenheid in excel
Gewicht en massa
gram “g”
pound (massa) “lbm”
ounce (massa) “ozm”
ton “ton”
engelse ton “uk_ton” of “LTON” (“brton”)
Afstand
meter “m”
mijl “mi”
zeemijl “Nmi”
inch “in”
foot “ft”
yard “yd”
Amerikaanse mijl “survey_mi”
Tijd
jaar “yr”
dag “day” of “d”
uur “hr”
minuut “mn” of “min”
seconde “sec” of “s”
Druk
pascal “Pa” (of “p”)
atmosfeer “atm” (of “at”)
PSI “psi”
Kracht
newton “N”
dyne “dyn” (of “dy”)
pound (kracht) “lbf”
pond “pond”
Energie
joule “J”
calorie “cal”
paardenkrachtuur “Pku” (of “pk”)
wattuur “Wu” (of “wt”)
voetpond “flb”
Macht
paardenkracht “PK” (of “p”)
pferdestärke “PS”
watt “W” (of “w”)
Temperatuur
graden Celsius “C” (of “cel”)
graden Fahrenheit “F” (of “fah”)
graden Kelvin “K” (of “kel”)
Inhoudsmaat
theelepel “tsp”
moderne theelepel “tspm”
eetlepel “tbs”
ounce “oz”
kop “cup”
pint (VS) “pt” (of “us_pt”)
pint (UK) “uk_pt”
gallon “gal”
engelse gallon (UK) “uk_gal”
liter “l” of “L” (“lt”)
amerikaans vat “barrel”
Oppervlak
engelse acre “uk_acre”
amerikaanse acre “us_acre”
are “ar”
hectare “ha”
vierkante meter “m2” of “m^2”
morgen “Morgen”
vierkante mijl “mi2” of “mi^2”
vierkante zeemijl “Nmi2” of “Nmi^2”
vierkante yard “yd2” of “yd^2”
Informatica
bit “bit”
byte “byte”
Snelheid
zeeknoop “admkn”
knoop “kn”
meter per uur “m/h” of “m/hr”
meter per seconde “m/s” of “m/sec”
mijl per uur “mph”

Vraag en antwoord

Vraag: bereken met behulp van de functie CONVERTEREN hoeveel uren 7 dagen zijn. En bereken daarna hoeveel minuten 7 dagen zijn.
Figuur 5