BET

Omschrijving van de functie

Met de functie BET bereken je de aflossing van je lening op basis van vaste periodieke betalingen en een vast rentepercentage.

De schrijfwijze van de functie BET is als volgt:

figuur 1

De functie BET heeft de vijf argumenten:

Rente Dit is het rentepercentage per termijn voor de lening. Gebruik bijvoorbeeld 3%/12 voor maandelijks betalingen met een rentepercentage van 3%.
Aantal termijnen Dit is het totale aantal betalingstermijnen van een lening. Als je bijvoorbeeld een lening hebt van 15 jaar die maandelijks afgelost moet worden is het aantal-termijnen 15*12
hw Dit staat voor de huidige waarde. Kortom, het totaalbedrag dat je geleend hebt.
Tw (optioneel) Dit is de toekomstige waarde als de laatste betaling is gedaan. Als dit wordt weggelaten, wordt uitgegaan van 0.
Type-getal (optioneel) Hier kun je een 1 of 0 invullen. 1 = betaling aan het begin van de periode, 0 of weggelaten = betaling aan het einde van de periode.

Met de volgende stappen kun je deze formule zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

 1. Kies een cel waar je het resultaat wilt tonen
 2. Typ =BET( om de formule te beginnen
 3. Typ het rentepercentage per termijn voor de lening
 4. Typ ; (een puntkomma) om aan te geven dat een nieuw argument volgt
 5. Typ het aantal betalingstermijnen van de lening
 6. Typ ; (een puntkomma) om aan te geven dat een nieuw argument volgt
 7. Typ de huidige waarde van de lening
 8. Typ een ) om de formule te sluiten of typ (optioneel) ; (een puntkomma) om een nieuw argument in voeren
 9. Typ de toekomst waarde als de laatste betaling is gedaan
 10. Typ een ) om de formule te sluiten of typ (optioneel) een puntkomma om een nieuw argument in voeren
 11. Typ een 1 of 1 0
 12. Sluit de formule met een )

Voorbeeld:

Stel je wilt € 100.000 lenen en je wilt weten hoeveel je maandelijkse aflossing is. Over de lening moet je 3% rente betalen.

Het betreft een lening van 15 jaar waarbij je iedere maand moet aflossen.

Als je al deze gegevens in Excel invoert ziet dat er als volgt uit:

figuur 2

In cel B4 wordt de formule BET ingevuld.

 1. Selecteer cel B4 (dit is de cel waarin het resultaat getoond moet worden)
 2. Begin met =BET( te typen
  Hiermee geef je aan dat de formule begint.
 3. Typ daarna B1/12
  B1/12 staat voor een maandelijkse aflossing met 3%. B1 verwijst hierbij naar de cel B1 waarin het rentepercentage (3%) staat en /12 geeft aan dat het maandelijkse betalingen zijn. Moet je bijvoorbeeld per kwartaal aflossen, dan veranderd het in B1/4. Je kunt ook rechtstreeks 3%/12 typen.
 4. Typ ; (een puntkomma) om aan te geven dat het volgende argument volgt
 5. Je moet nu het aantal betalingstermijnen invoeren. Typ daarom B3*12
  in cel B3 staat 15 termijnen. Omdat het om een maandelijkse aflossing betreft, zijn er 15*12 = 180 aflossingsmomenten.
 6. Typ ; (een puntkomma) om aan te geven dat het volgende argument volgt.
 7. Je moet nu de huidige waarde invullen, typ in dit voorbeeld daarom B2
  De huidige waarde staat in dit voorbeeld gelijk aan het bedrag dat geleend is. In dit geval dus € 100.000. Dit kun je rechtstreeks typen of gebruik maken van een celverwijzing zoals in dit voorbeeld is gedaan.
 8. Sluit af met een )
figuur 3

Zoals je ziet moet je in dit voorbeeld € 690,58 per maand aflossen bij deze lening.

De formulebouwer

Deze formule kan je ook maken met behulp van de formulebouwer.

Selecteer daarvoor cel B4 en klik in de formulebalk op ”fx”:

figuur 4

Zoek in het venster dat opent op de functie ”BET” en klik op ”functie invoegen”.

 • Rente: B1/12 staat dus voor een maandelijkse aflossing met 3%
 • Aantal-termijnen: B3*12 staat voor 15 termijnen * 12 maanden = 180 aflossingsmomenten
 • Hw: de huidige waarde staat gelijk aan het bedrag dat geleend is, die staat in dit voorbeeld in cel B2

Als je dat in de formulebouwer invult ziet dat er als volgt uit:

figuur 5

Vraag en antwoord

Vraag: Iemand wil berekenen hoeveel hij/zij maandelijks moet betalen om zijn studieschuld af te lossen. In totaal is de schuld € 20.000 en het rentepercentage is 0,81%.
Bereken hoeveel er maandelijks betaald moet worden als je de lening in 20 jaar tijd wilt aflossen en doe het zelfde als de lening 35 jaar duurt.

figuur 6