AANTALLEN ALS

Omschrijving van de functie

De functie AANTALLEN.ALS werkt in principe hetzelfde als de functie AANTAL.ALS maar dan met meerdere bereiken en criteria.

Excel telt dus in meerdere bereiken de waarden op die aan meerdere criteria voldoen.

De schrijfwijze van de functie AANTALLEN.ALS is als volgt:

figuur 1

De functie AANTALLEN.ALS heeft de volgende argumenten:

Criteriabereik 1 Het bereik waarin de bijbehorende criteria worden geëvalueerd.
Voorwaarde 1 Hier vul je de voorwaarde in waaraan voldaan moet worden.
Criteriabereik 2 Je kunt hier een tweede bereik toevoegen. Dit is volledig optioneel.
Voorwaarde 2 Je kunt hier een tweede voorwaarde toevoegen. Dit is volledig optioneel.

Met de volgende stappen kun je deze formule zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

  1. Selecteer een cel waar je de uitkomst wilt tonen.
  2. Typ =AANTALLEN.ALS(
  3. Typ of selecteer het bereik.
  4. Typ ; (een puntkomma).
  5. Typ de voorwaarde.
  6. Typ ; (een puntkomma).
  7. Typ of selecteer het bereik.
  8. Typ de voorwaarde.
  9. Herhaal stap 6 t/m 8 zo vaak als je wilt.
  10. Sluit af met een )

Voorbeeld

Je houdt in Excel van een aantal verengingen bij in welke regio ze liggen en hoeveel leden ze hebben. Je wilt graag per regio weten hoeveel verenigingen meer dan 200 leden hebben.

Voor zo’n vraagstuk is de functie AANTALLEN.ALS ideaal.

Je werkblad ziet er bijvoorbeeld uit zoals in figuur 2:

figuur 2

Het eerste bereik wordt dan B2:B15 en het criteria Groningen.

Het tweede bereik wordt C2:C15 en het criteria >200.

Het eerste criterium bestaat uit tekst en het tweede criterium heeft het symbool >, daarom is het belangrijk dat je beide criterium tussen dubbele aanhalingstekens typt.

De formule wordt dan:

=AANTALLEN.ALS(B2:B15;”Groningen”;C2:C15;”>200″)

Excel telt dan alle verenigingen op uit de regio Groningen met meer dan 200 leden.

figuur 3

Vervolgens doe je hetzelfde in cel F3 en F4 met de regio’s Drenthe en Friesland.

figuur 4

De formulebouwer

Als je de voorkeur hebt om gebruik te maken van de formulebouwer dan is dat ook mogelijk.

Selecteer de cel waar de uitkomst moet worden getoond, in dit geval cel F2.

Klik vervolgens in de formulebalk op ”fx” en zoek in het venster op ”AANTALLEN.ALS” en klik op ”functie invoegen”.

figuur 5

Het venster ziet er dan zo uit:

figuur 6

Vraag en antwoord

figuur 7

Vraag: bereken met de functie AANTALLEN.ALS hoeveel albums in onderstaande werkblad staan vermeld van Neil Young van voor 2000.