AANTAL LEGE CELLEN

Omschrijving van de functie

Met de functie AANTAL.LEGE.CELLEN tel je het aantal lege cellen binnen een gekozen bereik.

Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om te zien hoeveel cellen je nog moet invullen.

De schrijfwijze van de functie AANTAL.LEGE.CELLEN is als volgt:

figuur 1

Deze functie heeft maar een argument:

Bereik Het bereik waarin je het aantal lege cellen wilt optellen

Deze formule is erg gemakkelijk. Je hoeft alleen de volgende stappen te nemen:

  1. Typ =AANTAL.LEGE.CELLEN(
  2. Selecteer het bereik.
  3. Typ ) om de formule af te sluiten.

Voorbeeld

Je wilt in onderstaande werkblad weten hoeveel lege cellen er nog zijn. De formule wordt dan =AANTAl.LEGE.CELLEN(A1:F15)

figuur 2

De formulebouwer

Je kan deze formule ook schrijven met behulp van de formulebouwer.

Selecteer daarvoor cel I2 en klik daarna op ”fx” in de formulebalk.

figuur 3

Zoek vervolgens in het venster op ”aantal.lege.cellen” en klik op ”functie invoegen”.

Het bereik is A1:F15

figuur 4

Vraag en antwoord

figuur 5

Vraag: tel met behulp van de functie AANTAL.LEGE.CELLEN hoeveel cellen er leeg zijn in de tabel van figuur 5.