AANTAL ARGUMENTEN

Omschrijving van de functie

De functie AANTAL.ARGUMENTEN telt het aantal niet lege cellen in een bepaald cel-bereik.

Met deze functie worden alle cellen geteld die enige vorm van informatie bevatten, dus ook foutwaarden zoals #DEEL/0! of een cel met de inhoud “ “. Alleen een lege cel wordt niet geteld.

Wil je alleen die cellen tellen die getallen bevatten gebruik dan de functie “Aantal”.

Wil je alleen die cellen tellen die aan een bepaalde voorwaarde voldoet gebruik dan de functie“Aantal.als”.

De schrijfwijze van de functie AANTAL.ARGUMENTEN is als volgt:

figuur 1
Waarde 1 Vul hier het celbereik in waarvan je het aantal argumenten wilt tellen. Dit argument is verplicht
Waarde 2 Vul hier het tweede celbereik in. Dit argument is optioneel.

Met de volgende stappen kun je deze functie zelf rechtstreeks in een cel schrijven:

  1. Selecteer een cel waar je de uitkomst wilt tonen.
  2. Typ =AANTALARG(
  3. Typ of selecteer het bereik.
  4. Indien je een tweede bereik wilt toevoegen typ je eerst ; (een puntkomma) en selecteer daarna het bereik.
  5. Sluit de formule met een )

Voorbeeld

Je hebt in je administratie in Excel een tabel opgenomen van je voorraad. Je wilt nu weten hoeveel verschillende artikelen je hebt. Dat kun je heel makkelijke doen met de formule van “aantal argumenten.

Van onderstaande tabel wil je weten hoeveel verschillende producten je hebt.

figuur 2

Plaats in de cel waar je je uitkomst wilt uitlezen (cel B5) de formule =AANTALARG(B2:B6).

figuur 3

Het maximaal aantal rijen bedraagt 255. Heb je er meer, geef dan een tweede bereik op.

De formulebouwer

Je kan bovenstaande formule ook schrijven met behulp van de formulebouwer.

Selecteer daarvoor cel E1 en klik in de formulebalk op ”fx”.

figuur 4

Vul vervolgens op waarde1 het celbereik in waarvan je het aantal argumenten wilt optellen.

In dit geval is dat B2:B6

figuur 5

Vraag en antwoord

Vraag: bereken met behulp van de functie AANTAL.ARGUMENTEN hoeveel verschillende producten je verkoopt:
figuur 6